Links

Release 5.3 - 2021

Release maart 2021 [gepland]
Release 5.3 "Garfield" bevat de volgende onderdelen
Actueel:
  • actueel en support berichten kunnen met foto en actie-sidebar worden gepubliceerd voor betere zichtbaarheid en leesbaarheid.
Datasets: meer informatie over datasets
  • Er zijn nieuwe classificaties voor datasets toegevoegd: basisregister, sectorregistratie en lokale registratie. Dit zorgt voor onderscheid tussen de landelijke basisregisters, en de register die lokaal worden bijgehouden om de basisregisters te voeden.
  • "gesloten" datasets (toegang = niet publiek) kunnen worden voorzien van de reden waarom deze niet publiek zijn. De reden kiest de data-eigenaar uit een vaste waardelijst met de 10 uitzonderingsgronden uit de WOB.
  • het is mogelijk om datasets op "bestuurslaag" te filteren. Elke data-eigenaar wordt ingedeeld in een bestuurslaag van de overheid. De lagen zijn: rijk, provincie, gemeente, waterschap, europa en regionale samenwerkingen.
Community-landingspagina's verbeterd.
  • zoekbox geeft suggesties voor de inhoud van een community datasets, verzoeken, etc.
  • de community landingspagina is verbeterd met actueel-berichten, laatste datasets en dataverzoeken.
Data community: naar Huddle.
  • De forum voorziening voor de datacommunities is omgezet van Discourse naar het Nederlandse platform "Huddle". Huddle biedt meer gereedschap om data-eigenaren en data-gebruikers actief te betrekken in de data communities.
Dataservices
  • een eerste versie van een dataservice register is toegevoegd t.b.v. een publieke test.