Basisregistraties op data.overheid.nl

Om een compleet overzicht van de beschikbare basisregistraties te geven, hebben we voor elke registratie een aparte dataset aangemaakt.

De informatie over basisregistraties is verspreid over verschillende vindplaatsen. Op het nationale dataportaal moet tenminste een overzicht zijn van de beschikbare registraties, de gebruikersvoorwaarden en de vindplaatsen.

Waarom wordt de Stelselcatalogus niet 1 op 1 overgenomen in data.overheid.nl?

De Stelselcatalogus beschrijft de begrippen en gegevensvelden in alle basisregistraties en een aantal sectorregistraties. Deze informatie is om twee redenen niet voldoende om een dataset beschrijving voor een basisregistratie te maken op data.overheid.nl:

  • de registers in de Stelselcatalogus hebben geen databron verwijzing.

  • de licentie voor hergebruik is niet gedefinieerd.

Daarnaast heeft de Stelselcatalogus geen landingspagina voor elk basisregister waarnaar kan worden verwezen. Wel is er een Linked Data server die de informatie geeft over de objecten in de catalogus: https://www.stelselcatalogus.nl/documenten/html/Directe_Links_LOD_Server_Stelselcatalogus

Beschrijving basisregister op data.overheid.nl

Basisregister: Titel dataset

De titel van de datasets is als volgt: "Basisregister: <naam register > (<afkorting>) [DONL]".

De afkorting [DONL] is om aan te geven dat deze dataset wordt onderhouden door het team van Data.overheid.nl en niet door de data-eigenaar zelf.

Basisregister - Alternatieve identifier

Geef in het veld "Alternatieve identifier" in ieder geval de linked data URI op van het register in de Stelselcatalogus. De URI's staan voor alle register vermeld op de pagina: https://www.stelselcatalogus.nl/documenten/html/Directe_Links_LOD_Server_Stelselcatalogus

Basisregister: Omschrijvingsveld:

  • Omschrijving van inhoud en doel van register vanuit de bronhouder

  • Aanwijzing voor hergebruik

  • Verwijzing naar de Stelselcatalogus

Basisregister: TAGS

In de tags van de dataset nemen we de "authentieke begrippen" op zoals vermeld in de Stelselcatalogus. Dit zijn de informatie-begrippen die vindbaar zijn het register. Omdat de tags worden geindexeerd door de zoekmachine, kan een gebruiker de dataset vinden bij zoeken op deze begrippen.

Basisregister: databronnen (resource)

Als er een API of downloadbare bron is van de data eigenaar wordt deze hier opgenomen als deze nog niet in data.overheid.nl als dataset aanwezig is. Als de resource wel aanwezig is EN door de data-eigenaar zelf wordt onderhouden, dan nemen we een link op naar deze dataset als "alternatieve identifier". Overige gerelateerde datasets en links opnemen in "Gerelateerde bronnen" of "Documentatie".

Last updated