DCAT 2.0

De nieuwe versie van DCAT is nog niet in gebruik op data.overheid.nl

Sinds februari 2020 is een nieuwe versie van DCAT ontwikkeld door het W3C (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/). Op 29 juni 2020 publiceerde de Europese Unie haar versie 2.0.1 van een toepassingsprofiel voor deze versie van DCAT (link naar DCAT 2.0 op EU Joinup). Dit betekent dat data.overheid.nl aan het werk kan om de DCAT-DONL te upgraden naar versie 2.0.

Condities, datakwaliteit, modellen en begrippen

In de nieuwe versie van DCAT is rekening gehouden met het toevoegen van informatie voor het delen van data: condities. Deze condities kunnen als een "policy" aan een dataset of databron worden gekoppeld en beschrijven welke toegang- en/of gebruiksvoorwaarden gelden voor de data.

Daarnaast biedt de nieuwe DCAT meer mogelijkheden om begrippen en datamodellen te koppelen aan een dataset. Een begrip is bijvoorbeeld "lantaarnpaal" of "ladder in sluis" zodat preciezer kan worden aangeduid welke concepten in de data zijn beschreven.

Datamodellen zijn er in veel verschillende soorten. Een datamodel beschrijft de structuur van de data. Voor een hergebruiker is het relevant om deze structuur te kunnen inzien, of nog beter: te kunnen zoeken op de namen van de velden of kolommen. DCAT biedt de mogelijkheid om meer dan deze informatie te koppelen aan een dataset.

Pilot en planning DCAT 2.0

In 2021 zullen we starten met een pilot om condities, datakwaliteit, begrippen en modellen toe te voegen aan datasets op data.overheid.nl. Verschillende overheidsorganisaties zullen hiervoor use cases aanleveren. Parallel hieraan zullen we de implementatie van de nieuwe DCAT 2.0 versie op data.overheid.nl oppakken. Dit geeft ons de mogelijkheid om bij de implementatie rekening te houden met de inzichten uit de pilot.

We zullen op deze pagina meer informatie geven zodra hiervoor een planning bekend is. De huidige status is dat we onderzoeken op welke manier we DCAT 2.0 kunnen implementeren in data.overheid.nl. We verwachten in 2021 de implementatie uit te voeren.

Impact van DCAT 2.0

De nieuwe versie van DCAT is backwards compatible met de vorige versie van DCAT. We verwachten dat de impact van de implementatie van DCAT 2.0 voor aangesloten leveranciers en overheden daarom gering zal zijn. Een aanlevering in DCAT 1.1 formaat zal volledig compatible zijn met de nieuwe DCAT 2.0.

Last updated