DCAT-DONL

Data.overheid.nl heeft in samenwerking met diverse partijen het overheidsprofiel voor de DCAT opgesteld. De formele naam voor DCAT-DONL is DCAT-AP-DONL 1.1.

De DCAT-standaard voor de Nederlandse overheid: DCAT-AP-DONL

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands toepassingsprofiel. Het toepassingsprofiel voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi.

Data.overheid.nl is opgezet op basis van DCAT-DONL. Het toepassingsprofiel bestaat uit een beschrijving van het datamodel, de waaardelijsten die worden gebruikt voor de invulling van het model en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets. De Nederlandse overheid kent meer toepassingsprofielen (ook wel IPM's genoemd) voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Doel van DCAT-DONL

DCAT-DONL is bedoeld om de uitwisseling van metadata over datasets in Nederland eenvoudig te maken. Het is gebaseerd op de DCAT versie die de Europese Unie heeft opgesteld. DCAT-AP-DONL is een specifiekere invulling van de Europese versie. We hebben ervoor gekozen om minder vrij in te vullen velden toe te staan zodat de kwaliteit van de metadata beter kan worden gecontroleerd.

Nederlandse Datacatalogi kunnen metadata volgens het toepassingsprofiel aanleveren aan data.overheid.nl. Data.overheid.nl levert de metadata door aan het Europese dataportaal.

Documentatie DCAT-DONL

In 2017 is begonnen met het documenteren van een nieuwe versie van DCAT, gebaseerd op de nieuwe versie DCAT-AP-EU 1.1. Dit heeft geresulteerd in een gedocumenteerde DCAT standaard DCAT-AP-DONL 1.1 (documentatie: DCAT-AP-DONL 1.1).

Deze versie van DCAT wordt op data.overheid.nl op dit moment toegepast voor het aanleveren van dataset metadata door andere overheden en externe leveranciers. Data.overheid.nl levert in DCAT formaat vervolgens aan het Europese dataportaal door.

Voor alle documentatie en informatie over het speciale overheidsprofiel voor het uitwisselen van metadata verwijzen wij u graag naar de volgende pagina:

De DCAT-AP-DONL wordt gevuld op basis van waardelijsten die ook door data.overheid.nl (en andere organisaties) worden onderhouden. Zie onderstaande link over waardelijsten.

DCAT-AP-DONL waardelijsten

Last updated