Componenten data.overheid.nl

Welke technische en functionele componenten gebruikt data.overheid.nl? Een globaal overzicht.

Data.overheiud.nl bestaat uit de volgende componenten:

Portaal

Dit is de homepage en vrijwel alle pagina's in dataoverheid. In het portaal zijn de volgende informatie objecten in beheer:

  • Actueel: Contentpagina's

  • Ondersteuning: Contentpagina's

  • Groepen: Drupal objecten

  • Organisaties: Drupal objecten

  • Dataverzoeken: Drupal objecten

  • Toepassingen: Drupal objecten

Technische invulling voor portaal: Drupal 8

Dataregister

Het dataregister is de plek waar de dataset informatie wordt bewaard. De presentatie van de datasets op data.overheid.nl verloopt via Drupal die de informatie uit CKAN ophaalt. Het dataregisters heeft API's voor aanleveren en uitleveren van de dataset informatie.

Technische invulling voor het dataregister: CKAN + maatwerk API's en ETL

Zoekvoorziening

Veel pagina's in data.overheid.nl worden opgebouwd op een zoekresultaat vanuit een index met CKAN en Drupal informatie.

Technische invulling voor zoekvoorziening: SOLR

Discussieforum

De discussie fora die in een aantal data communities beschikbaar zijn, worden ingevuld met externe Discourse fora.

Technische invulling voor discussiefora: Discourse [hosted].

Documentatie

Documentatie die technisch of uitgebreid is wordt niet in Drupal opgenomen. De documentatie wordt in een op Github gebaseerde documentatie tool onderhouden. Deze tool wordt door meer Europese dataportalen gebruikt.

Technische invulling documentatie server: GitBook [hosted]

Last updated