Handleiding datasets aanmelden op data.overheid.nl

Hoe meld je als data-eigenaar handmatig datasets aan op data.overheid.nl?

Data.overheid.nl is het Nationale Dataportaal waar overheidsorganisaties (data-eigenaren) data, veelal open, publiceren en vindbaar maken. Deze handleiding beschrijft hoe je als data-eigenaar een dataset handmatig kan aanmelden op data.overheid.nl. Mochten er ondanks deze handleiding vragen zijn over het publiceren van data op data.overheid.nl, dan kan je contact opnemen met het datamanagement team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.

Drie manieren om datasets aan te melden

Er zijn drie manieren om datasets te publiceren via data.overheid.nl. Deze drie manieren zijn als volgt:

  1. Handmatig op data.overheid.nl. Hiervoor maak je eerst een account aan als data-eigenaar. Vervolgens voer je de dataset in via het formulier 'dataset aanmelden.' Hierover lees je meer in deze handleiding.

  2. Automatisch via andere dataportalen die al aangesloten zijn op data.overheid.nl. Alle datasets die zijn aangemeld bij bijvoorbeeld het Nationaal Georegister (NGR) worden op data.overheid.nl automatisch overgenomen. Je hoeft hier niets voor te doen, behalve contact opnemen met deze andere portalen.

  3. Automatisch vanuit je eigen dataportaal. Heb je een eigen dataregister of een eigen dataportaal? Je hoeft de gegevens dan niet opnieuw in te voeren op data.overheid.nl. De leverancier van je dataportaal kan je ongetwijfeld meer vertellen over de mogelijkheden. Veelal kun je via de API van data.overheid.nl rechtstreeks datasets 'pushen' richting data.overheid.nl. Lees hier meer over API's.

Deze handleiding is gericht op de eerste manier, namelijk het handmatig aanmelden van datasets op data.overheid.nl. Heb je interesse in de andere manieren, dan vernemen wij dit graag via data@koop.overheid.nl.

Wist je dat: door datasets op data.overheid.nl te publiceren, publiceer je en maak je direct de data zichtbaar op het Europees dataportaal!

Stappen om datasets te publiceren

Er zijn drie stappen in het handmatig publiceren van een dataset op data.overheid.nl. Namelijk de volgende stappen:

  1. Registreren data-eigenaar account op data.overheid.nl

  2. Informatie over de dataset invoeren

  3. Databron meegeven aan de dataset

Stap 1: Registreren data-eigenaar account op data.overheid.nl

Stap 1 om te publiceren is het verkrijgen van een data-eigenaar account. Dit proces is eenvoudig geregeld. Ga hiervoor naar de volgende link: https://data.overheid.nl/gebruiker/login. Hier kan je een data-eigenaar account aanvragen en na tussenkomst van het datamanagement team van data.overheid.nl is het account bevestigd. Stap 1 om datasets te publiceren is hiermee genomen.

Nadat je een data-eigenaar account hebt aangemaakt ga je naar het aanmeldformulier voor datasets via deze link: https://data.overheid.nl/dataset/dataset-publiceren

Stap 2: Informatie over de dataset invoeren

Informatie over de dataset invoeren gebeurt via de DCAT metadata standaard. Deze standaard wordt Europees gehanteerd bij de uitwisseling van metadata over datasets. Met metadata geef je informatie over de dataset weer. Probeer dit zo goed als mogelijk in te vullen, hiermee schep je namelijk een verwachtingspatroon voor de hergebruiker en wordt de dataset zo goed mogelijk vindbaar.

De informatie die je opgeeft over de dataset hebben wij opgedeeld in vier blokken, namelijk:

  1. Gegevens over de dataset

  2. Gegevens over de aanbieder

  3. Rechten en zichtbaarheid

  4. Relaties en verwijzingen

Per blok geven wij aan welke velden dienen te worden ingevuld. Tevens staat met een * aangegeven of een veld verplicht is om in te vullen. Indien er GEEN * bij staat betekent dat dit optioneel is om in te vullen. Dit is ook zo in het aanmeldformulier voor datasets.

1. Gegevens over de dataset

In dit blok geef je meer informatie direct over de dataset aan. Per veld wordt aangegeven wat je daarin kan invullen.

Titel *

Geef een duidelijke titel aan je dataset, zodat de dataset makkelijk vindbaar is voor hergebruikers. De titel bestaat bij voorkeur uit één of enkele woorden en indien mogelijk een jaartal.

Identifier

Via een URL kan hier worden aangegeven waar de dataset oorspronkelijk te vinden is.

Alternatieve identifier

Indien er nog een alternatieve plek is waar de dataset wordt getoond, kan dit hier worden ingevuld.

Taal *

Kies hier uit de waardenlijst in welke taal de dataset te hergebruiken is.

Metadata taal *

Kies hier uit de waardenlijst in welke taal de metadata is ingevoerd.

Beschrijving *

Geef hier een heldere en duidelijke toelichting op uw dataset. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de dataset, jaartal(len), het formaat, mogelijke aanwijzingen voor hergebruik van de dataset, de wijze waarop de data is verkregen en de kwaliteit van de dataset.

Tags

Je kan meerdere tags meegeven aan deze dataset. Tags zijn zoekwoorden waarmee je de data beter vindbaar maakt. Wanneer je begint met typen verschijnt er een lijst met mogelijke tags waar je uit kan kiezen. We raden je aan om ongeveer 5 tags per dataset te gebruiken.

Thema *

Klik op het veld en kies een thema dat past bij de dataset. Je kan eventueel meerdere thema’s kiezen.

URL Landingspagina

Hier kan je een link plaatsen naar meer informatie over (het gebruik) van deze dataset.

Documentatie

Als je documentatie ter beschikking hebt over het gebruik van de dataset, dan kun je dit aangeven door een link naar de documentatie hier te plaatsen.

Sample

Als de dataset wordt gebruikt in een toepassing, dan kun je hier een link naar deze toepassing plaatsen. Op die manier kan je inzicht verkrijgen in het gebruik van de data.

Doel van vervaardiging

Hier kan je aangeven op basis van welke doel de dataset tot stand is gekomen.

High value dataset

Geef aan of deze dataset een high value dataset is of niet. Een high value dataset is data die bijdraagt aan een transparante en open overheid of data die sociaal-economische meerwaarde heeft voor de samenleving. Meer uitleg over high value datasets vind je hier: https://data.overheid.nl/community/maatschappij/high-value

Referentiedataset

Geef aan of deze dataset een referentiedataset is of niet. Een referentiedataset is essentieel voor het gebruik van overheidsdata. Meer uitleg vind je hier: https://data.overheid.nl/community/maatschappij/referentie-datasets

Basisregistratie

Geef aan of deze dataset een basisregistratie is of niet. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Meer uitleg vind je hier: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/

Landelijk dekkend

Geef hier aan of deze dataset landelijk dekkend is of niet. Wanneer de dataset landelijk dekkend is kun je dit aanvinken.

Soort gegeven

Beschrijf de locatie waarover de data gaat. Bijvoorbeeld Nederland, je provincie, of je gemeente.

Gegeven

Wanneer je een locatie hebt gekozen waar de data over gaat, wordt hier automatisch een waardenlijst uit gegenereerd waar u uit kunt kiezen.

Aanmaakdatum

Kies voor de aanmaakdatum waarop deze dataset op data.overheid.nl is aangemaakt.

Versie

Gebruik dit veld als er regelmatig een nieuwe versie van de dataset online wordt geplaatst. Kies dan bijvoorbeeld voor versie 1.0, 2.0, etc.

Versietoelichting

Is er een specifieke reden voor het updaten van de dataset (zoals een herstelde fout)? Dan kun je dat hier vermelden.

Status van de dataset *

Kies hier de huidige status van de dataset. Bijvoorbeeld: de dataset is beschikbaar, gepland, in onderzoek of niet beschikbaar. Ook niet open data kan dus worden gepubliceerd op data.overheid.nl. In het kader van transparantie kan je aangegeven of de dataset wel bestaat, maar niet beschikbaar komt voor hergebruik. In principe is data open, tenzij er een uitzonderingsgrond vanuit de Wet Openbaarheid Bestuur is.

Verwachte publicatiedatum

Heb je bij de status van de dataset 'in onderzoek' of 'gepland' ingevuld? Geef dan hier aan wat de verwachte publicatiedatum is waarop de dataset wordt geopend of meer informatie kan worden gegeven over het onderzoek of het open kan worden gesteld of niet.

Wijzigingsfrequentie

Uit deze lijst kan je kiezen hoe vaak er een update van deze dataset plaatsvindt. Indien de gewenste wijzigingsfrequentie niet als keuzeoptie in de lijst staat, kies dan voor de optie 'onregelmatig' of de optie die het dichtst bij de wijzigingsfrequentie zit.

Naam van de dekkingsperiode

Indien van toepassing, beschrijf hier de naam van de dekkingsperiode van deze dataset. Denk aan jaarlijks, of sinds 2012, etc.

Begin dekking periode

Indien van toepassing, beschrijf hier de begin- en einddatum van deze dataset.

Eind dekking periode

Indien van toepassing, beschrijf hier de begin- en einddatum van deze dataset.

2. Gegevens over de aanbieder

In dit blok geef je meer informatie over jouw organisatie die de data publiceert.

Data-eigenaar *

Kies hier de data-eigenaar van de dataset. De data-eigenaar is de organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de dataset. De data-eigenaar zal tevens vragen of dataverzoeken afhandelen.

Publicerende organisatie *

De publicerende organisatie is een optioneel veld waarin een organisatie wordt benoemd die verantwoordelijk is voor de levering van de data. Het is belangrijk om deze in te vullen als deze afwijkt van de organisatie die data-eigenaar is. Indien dit gelijk is aan de data-eigenaar, kan worden volstaan met de verwijzing naar de data-eigenaar zelf.

Afdeling/organisatie *

Vul hier de afdeling/organisatie in waar contact kan mee kan worden opgenomen. Het is raadzaam een algemene benaming te gebruiken i.v.m. privacy.

E-mailadres

Vul hier het e-mailadres in waar contact kan mee kan worden opgenomen. Het is raadzaam een algemeen e-mailadres te gebruiken.

Website

Vul hier de website in die meer informatie over de organisatie geeft.

Telefoon

Vul hier de telefoongegevens in waar contact kan mee kan worden opgenomen. Het is raadzaam een algemeen nummer te gebruiken i.v.m. privacy/persoonsgegevens.

Adresgegevens

Vul hier de adresgegevens in waar contact mee kan worden opgenomen. Het is raadzaam het algemene adres te gebruiken i.v.m. privacy.

3. Rechten en zichtbaarheid

In dit blok geef je iets aan over het gebruik van de data.

Licentie *

Met een licentie geef je aan wat voor gebruiksrechten er op deze dataset rusten. Bijvoorbeeld: Publiek Domein, CC-0, CC-BY, of CC-BY-SA. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende licenties: https://data.overheid.nl/ondersteuning/data-publiceren/licentie-keuze

Openbaarheidsniveau *

Kies hier of de toegang tot deze dataset publiek, beperkt of gesloten is. Hiermee geef je aan op welke wijze deze data mag worden hergebruikt. Bijvoorbeeld: een dataset waar de hergebruiker voor moet inloggen of moet registreren heeft de toegang 'beperkt'. Een dataset die volledig open is heeft de toegang 'open'.

Citeertitel

Geef de citeertitel van de wettelijke regelgeving (indien van toepassing). Meer informatie over de verwijzing naar wet- en regelgeving kan hier worden gevonden: https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/verwijzen-naar-wet-en-regelgeving

Link

In dit veld kun je linken naar de regeling die de grondslag vormt voor deze data. Meer informatie over de verwijzing naar wet- en regelgeving kan hier worden gevonden: https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/verwijzen-naar-wet-en-regelgeving

Juriconnect-verwijzing

Het maken van een correcte Juriconnect-verwijzing vergt enige technische kennis. Op https://wetten.overheid.nl word je daarom geholpen om een dergelijke verwijzing samen te stellen. Bij elk regelingonderdeel (een artikel, een hoofdstuk, etc.) kun je via het rechter uitklapmenu kiezen om een 'Permanente link' te maken. Meer informatie over de verwijzing naar wet- en regelgeving kan hier worden gevonden: https://www.overheid.nl/help/wet-enregelgeving/verwijzen-naar-wet-en-regelgeving

4. Relaties en verwijzingen

Tot slot het laatste blok waarin je eventuele relaties en/of verwijzingen naar andere datasets kunt opnemen.

Gerelateerde datasets

Indien er een aantal gerelateerde datasets aan deze dataset zijn, kun je dat hier aangeven.

Standaarden waar de data aan voldoet

Indien er in deze dataset een bepaalde standaard wordt gehanteerd (zoals Juriconnect of een ISO-standaard), kan je dat hier aangeven.

Bron catalogus *

Kies hier voor de bron in welke catalogus de dataset wordt opgenomen.

Datasets die op deze dataset zijn gebaseerd

Indien er dataset zijn die gebaseerd zijn op deze dataset, kan je dat hier aangeven.

Deze dataset is gebaseerd op

Indien deze dataset gebaseerd is op andere datasets, kan je dat hier aangeven.

Stap 3: Databron meegeven aan de dataset

Nu je alle informatie over de dataset hebt meegegeven, wordt het hoog tijd voor de volgende en laatste stap. In deze stap geef je namelijk meer informatie aan over waar de data daadwerkelijk kan worden gevonden en in welk formaat de data onder deze dataset wordt aangeboden. Dit doe je door na het publiceren van de informatie over de dataset, naar de desbetreffende dataset te gaan en kiest voor de optie ‘databronnen beheren’. Vervolgens zijn er nog een aantal velden te gaan:

URL

Geef hier de URL op waar de databron te vinden is.

Download URL

Als de databron direct downloadbaar is, kan je dit in dit veld aangeven.

Titel

Geef een duidelijke titel aan de databron, zodat de databron makkelijk vindbaar is voor hergebruikers. De titel bestaat bij voorkeur uit één of enkele woorden, en indien mogelijk een jaartal.

Beschrijving

Geef hier een heldere en duidelijke toelichting op de databron. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de databron, jaartal(len), het formaat, mogelijke aanwijzingen voor hergebruik van de databron, de wijze waarop de data is verkregen en de kwaliteit van de databron.

Taal

Kies hier uit de waardenlijst in welke taal de databron te hergebruiken is.

Metadata taal

Kies hier uit de waardenlijst in welke taal de metadata is ingevoerd.

Licentie

Met een licentie geef je aan wat voor gebruiksrechten er op deze databron rusten. Bijvoorbeeld Publiek Domein, CC-0, CC-BY of CC-BY-SA. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende licenties: https://data.overheid.nl/ondersteuning/data-publiceren/licentie-keuze

Toelichting op de gebruiksbeperkingen

Indien er een aanvulling is op de licentie van deze dataset kun je dat hier beschrijven, bijvoorbeeld hoe je organisatie vermeld wil worden indien er een CC-BY licentie op deze data rust.

Levensfase van de bron

Geef hier, indien dit kan, aan wat de levensfase is van de bron.

Bestandstype

Kies uit de waardenlijst uit welke bestandsformaat de databron bestaat. Indien het formaat niet in de lijst voorkomt, kies dan het dichtstbijzijnde formaat. Meer informatie over formaten is hier te vinden: https://data.overheid.nl/ondersteuning/data-gebruiken/vormen-van-data

Bestandsgrootte

Geef hier aan hoe groot het bestand is.

Mediatype

Kies uit de waardenlijst uit welke mediatype de databron bestaat. Indien de type niet in de lijst voorkomt, kies dan het dichtstbijzijnde type. Meer informatie is hier te vinden: https://dcat-ap-donl.readthedocs.io/en/latest/

Uitgifte datum

Geef hier de datum aan wanneer de databron klaargemaakt is voor beschikbaarstelling.

Wijzigingsdatum

Geef hier de laatst gewijzigde datum aan wanneer de databron gemuteerd is.

Linked schema’s

Om aan te tonen hoe bruikbaar een dataset is, maakt data.overheid.nl gebruik van Linked schema’s en Linked Data sterren. Kijk hier voor meer informatie: https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/begrippenkader

Documentatie

Als je specifieke documentatie over de databron ter beschikking hebt, dan kan je in dit veld de URL opnemen naar de documentatie.

Algoritme

Als je het algoritme over de databron kent, dan kan je dit hier aangeven.

Hash

Als je de hash over de databron kent, dan kan je dit hier aangeven.

Wanneer je al deze stappen hebt doorlopen, dan heb je de dataset op data.overheid.nl gepubliceerd! Om het gemakkelijk te maken hebben wij bij elk veld op data.overheid.nl een ?-button staan. Klik op deze button voor meer informatie wat er wordt gevraagd bij het invullen van een metadataveld op data.overheid.nl.

Lukt het niet of heb je hier nog vragen over? Dan zijn wij uiteraard bereikbaar via data@koop.overheid.nl!

Last updated