Redactieprotocol

Handleiding voor team data.overheid.nl in beheer van de content op data.overheid.nl

Introductie

Op data.overheid.nl is de door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data vindbaar. Het portaal wordt onderhouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Data.overheid.nl is een register en biedt hulp bij het openen en hergebruik van data van de overheid. Data.overheid.nl begeleidt overheidsorganisaties bij het openstellen van beschikbare data. Daarnaast is er ondersteuning voor hergebruikers bij het vinden van specifieke datasets. Data die (nog) niet als open data beschikbaar zijn kunnen door middel van een dataverzoek als open data beschikbaar komen. Het team van data.overheid.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van het portaal.

Communities

Om het vinden en zoeken naar data te verbeteren heeft data.overheid.nl diverse data communities geopend. De communities zijn bedoeld om niet alleen data zo goed mogelijk vindbaar te maken, maar ook om vragen en interactie die er zijn met elkaar als community te kunnen oppakken. Een data community levert inzicht in de toepassing van en vraag naar data, waarmee uiteindelijk de impact van open data kan worden bepaald.

Bijdrage aan vindbaarheid

Om het zoeken en vinden via een uniforme wijze in te richten heeft de redactie van data.overheid.nl het volgende protocol opgesteld voor specifieke onderdelen:

Titels bij datasets

 • Verreweg de meeste datasets worden gepubliceerd door andere overheidsorganisaties. Wij raden aan de titel zo informatief mogelijk te maken.

 • Een aantal datasets worden door het dataportaal data.overheid.nl zelf gepubliceerd. Deze datasets worden als volgt gepubliceerd: titel dataset [DONL]

Groepen met datasets

Om het vinden naar de gewenste data zo makkelijk mogelijk te maken definiëren experts samen met data.overheid.nl een aantal groepen met datasets binnen een community. De groep kan ingaan op een bepaald thema/onderwerp/vraagstuk. De bedoeling is dat binnen een groep zoveel mogelijk data al bij elkaar is gezet.

 • De groepen die horen bij een community worden als volgt gepubliceerd:

  titel groep [Bijbehorende community]

 • De groepen met datasets zijn op twee manier vindbaar:

 • Via de reguliere zoekacties op data.overheid.nl

 • Via de landingspagina’s van de data communities

Moderatie en redactie op discussie forum

Om de interactie op de diverse communities goed van dienst te kunnen zijn, hanteert het team van data.overheid.nl de volgende uitgangspunten:

 • Initiële leidraad voor moderatie zijn de privacy- en andere voorwaarden die gelden op alle .overheid.nl websites (terug te vinden in de footer van elke site).

 • Voor communities kunnen specifieke gedragsregels of gebruiksregels van toepassing zijn. Deze zijn in het specifieke forum gepubliceerd en voor elke gebruiker toegankelijk.

 • Moderatie wordt uitgevoerd door de trekkers van een specifieke community, met ondersteuning van het team van data.overheid.nl

 • Interactie kan 24/7 plaatsvinden op het forum; moderatie vindt plaats tijdens kantooruren.

 • Het team van data.overheid.nl is voor ondersteuning bereikbaar tussen 08.00-17.00 uur.

 • Aan iedere community zijn inhoudelijke experts gekoppeld die vragen over data kunnen beantwoorden.

 • De inhoudelijke experts, trekkers en het team DONL hebben een aantal middelen voor moderatie beschikbaar. Het is mogelijk om gebruikers tijdelijk de toegang te weigeren tot het forum, content te verwijderen of zelfs gebruikers te verwijderen.

 • Moderatie kan actief en passief zijn. Actief op basis van reguliere controles door het team; passief op basis van signalen van gebruikers.

 • Het team van data.overheid.nl ziet er op toe dat de interactie op het forum plaats vindt.

 • Berichten op het forum die door het team van data.overheid.nl worden geplaatst worden altijd voorzien van een tag [DONL] voor herkenbaarheid.

Publiceren van datasets door data.overheid.nl (DONL)

Het DONL team publiceert regelmatig datasets en toepassingen waarvan we zelf niet de data-eigenaar zijn. Dit doen we om bepaalde datasets beter vindbaar te maken voor hergebruikers. Dit doen we vaak op verzoek van de data-eigenaar. In deze gevallen verifiëren we met de data-eigenaar welke contactgegevens en eigenaar we invoeren. Zo komen eventuele vragen en feedback over de data terecht bij de juiste data-eigenaar. Ben je de eigenaar van een dataset of toepassing, maar zie je dat er een andere eigenaar of incorrecte contactgegevens bij vermeld staan? Geef dit dan door aan team DONL via data@koop.overheid.nl.

Contactpersoon Team Data.overheid.nl

In sommige gevallen noteren we bij de contactgegevens opendata@overheid.nl. Dit doen we wanneer we nog geen definitieve contactgegevens hebben ontvangen van de data-eigenaar. Zodra dit wel bekend is passen we dit aan bij de desbetreffende dataset.

Wanneer team DONL een dataset aanmaakt om aan te geven dat beschikbaar is binnen de overheid, maar eventueel zonder open licentie, zullen we ook contactgegevens noteren van data.overheid.nl. Zo beantwoorden wij alle eventuele vragen over de licenties en kunnen wij contact opnemen met de data-eigenaar. Voorbeelden hiervan zijn de 10 basisregistraties, waaronder bijvoorbeeld deze dataset: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-voertuigen-brv-donl.

Last updated