DCAT introductie

DCAT is de standaard voor het uitwisselen van dataset informatie.

Data.overheid.nl onderhoudt een toepassingsprofiel van de DCAT standaard, de DCAT-AP-DONL. Dit profiel is de basis voor de uitwisseling van dataset informatie van en naar data.overheid.nl.

DCAT is een wereldwijde standaard van de W3C, een organisatie waar veel internet standaarden worden opgesteld en beheerd. Op basis van de DCAT van W3C worden toepassingsprofielen gemaakt voor toepassing van de standaard in specifieke situaties.

DCAT-EU

Vanuit de Europese Unie is er een toepassingsprofiel van DCAT opgesteld. Het Nederlandse toepassingsprofiel van DCAT is gebaseerd op versie 1.1 van het EU-profiel (meer over DCAT-AP-EU 1.1 van de EU). Er wordt continu gewerkt aan een update van het DCAT-AP-EU. Daarin wordt onder andere ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets, meegenomen. Volg de ontwikkelingen van DCAT-AP-EU.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens DCAT-DONL. Hierbij is volledige compatibiliteit met de Europese DCAT standaard bereikt voor Nederlandse datasets. Er is ook een "mapping" gemaakt naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de metadata-uitwisseling met andere datacatalogi in Nederland en in Europa op een hoger plan brengen.

Waarom een Nederlandse DCAT voor datasets?

Waarom een Nederlands toepassingsprofiel van DCAT? Het toepassingsprofiel voor Datasets beschrijft welke informatie we tussen Nederlandse datacatalogi uitwisselen en welke referentie-gegevens we daarbij gebruiken. Omdat we ons beperken tot Nederlandse datacatalogi kunnen we afspraken maken over de te gebruiken referentiegegevens, zoals identificatie van organisaties, onderwerp- en thema-indeling. Een aantal van deze referentiegegevens zijn beschikbaar als waardelijsten (zie DCAT-AP-DONL waardelijsten) en leunen op de standaard OWMS waardelijsten.

Een lijst met datacatalogi en een lijst met dataset-uitgevers zijn beschikbaar op data.overheid.nl: https://data.overheid.nl/community/catalogi

Documentatie

De documentatie van het applicatieprofiel is hier te vinden:

https://dcat-ap-donl.readthedocs.io/

De DCAT-AP-DONL wordt gevuld op basis van waardelijsten die ook door data.overheid.nl (en andere organisaties) worden onderhouden. Zie onderstaande link over waardelijsten.

Last updated