Afgeleide datasets (registraties)

Veel datasets zijn een afgeleide van een landelijke registratie of zijn de voeding van een registratie. Hoe neem je deze datasets op in het register.

Datasets met relatie tot basisregistratie

Veel datasets hebben een relatie met een basisregistratie. We zien bijvoorbeeld veel datasets die een relatie met de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) hebben. Voor de aanmelding op data.overheid van deze datasets hanteren de volgende leidraad:

  • de dataset is GEEN basisregistratie en krijgt dus ook geen "badge" van basisregistratie. Alleen de 10 landelijke basisregistraties krijgen de badge "basisregistratie".

  • datasets die een relatie hebben met een basisregistratie kunnen wel als "afgeleide" van de basisregistratie worden aangemeld. In het aanmeldformulier voor datasets is het veld "deze datasets is gebaseerd op" hiervoor geschikt. Vul hier de ID van de basisregistratie in.

De ID van een basisregistratie is te vinden in de groep waarin de 10 basisregistraties zijn opgenomen.

De URI's van de 10 datasets zijn onderstaand opgenomen

http://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-personen-bpr-donl
http://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt-donl
http://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-handelsregister-hr
http://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-bag-donl

Last updated