Advies over gebruik van DCAT

DCAT is in sommige gevallen verplicht en wordt altijd geadviseerd om te gebruiken voor het uitwisselen van metadata over datasets.

Data.overheid.nl geeft het volgende advies over gebruik van de DCAT standaard:

1. DCAT-DONL is verplicht: voor het aanleveren van metadata over datasets van de Nederlandse overheid aan data.overheid.nl. Data.overheid.nl accepteert geen nieuwe leveringen die afwijken van de DCAT-AP-DONL standaard.

2. DCAT-DONL gewenst: voor het uitwisselingen van metadata over datasets tussen Nederlandse overheden en hun leveranciers. Wij adviseren overheden om hun leveranciers te vragen om DCAT-AP-DONL te ondersteunen in hun producten waar van toepassing. Op deze manier is het makkelijker om aan de verplichting voor de levering aan data.overheid.nl te voldoen.

3. DCAT-EU is verplicht: voor het aanleveren van metadata aan het EU dataportaal. Dit geldt alleen voor data.overheid.nl. Omdat DCAT-AP-DONL een specificering is van DCAT-EU voldoet data.overheid.nl automatisch aan deze verplichting.

4. DCAT-EU is gewenst: voor alle publieke en private partijen in de EU die dataset informatie uitwisselen die geen data van de Nederlandse overheid betreft. Er bestaat op dit moment geen DCAT-NL.

5. DCAT (W3C) is gewenst: voor alle publieke en private partijen wereldwijd die dataset informatie uitwisselen die geen data van de Nederlandse overheid betreft. De w3C versie van DCAT is de moeder-versie van alle andere DCAT toepassingsprofielen.

Het staat partijen daarnaast vrij om afgeleide toepassingsprofielen te maken van de al gepubliceerde toepassingsprofielen van de EU en data.overheid.nl, waarbij idealiter een mapping wordt gepubliceerd naar de leidende profielen.

Pas-toe-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie

Op dit moment (eind 2020) wordt DCAT-DONL aangemeld voor opname op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum. Verzoek is of DCAT-DONL een voor overheidsorganisaties verplichte standaard kan worden opgenomen.

Op dit moment is alleen de generieke DCAT standaard van W3C als advies opgenomen op de lijst.

Last updated