Links
Comment on page

Thema en onderwerpenlijst

Overzicht van de thema's en onderwerpen op de community. En meer over de governance en beheer van de lijst.
Op de Onderwijsdata community zijn de basisthema's van data.overheid.nl (die de OWMS standaard TaxonomieBeleidsAgenda volgen) aangevuld met eigen actuele thema's.
De eigen thema's zijn opgenomen als "groepen" waarin vervolgens specifieke en voor het onderwerp relevante datasets worden opgenomen. Het voordeel van werken met groepen is dat deze in de zoekmachine van data.overheid.nl worden gevonden. Het is zo makkelijker om datasets voor specifieke onderwerpen te vinden; vaak met trefwoorden die niet in de dataset-beschrijving zelf voorkomen.
Op de community is het standaard thema "beroepsonderwijs" aangepast naar "middelbaar beroepsonderwijs" omdat dit beter past bij de invulling in het domein. De onderliggende OWMS variable is niet gewijzigd.

Basisthema's

Basisthema's geselecteerd voor community
Trekker
Opmerking
Onderwijs en wetenschap
MinOCW
Basisonderwijs
DUO
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
MinOCW
Hoger onderwijs
Incl. HBO
Onderzoek en wetenschap
Overige vormen van onderwijs
Wensen wat betreft deze lijst vanuit de community:
toevoegen van een thema "speciaal onderwijs" en/of laten vervallen van "overige vormen". [inspectie van het onderwijs].

Actuele thema's

Actuele thema's
Trekker
Status
Aansluiting arbeidsmarkt
SBB, UWV
Actief
Kansengelijkheid
CINOP
Actief
Financiering onderwijs
MinOCenW
Actief
Curriculum
SLO
Actief
Algemene ondersteuning op alle onderwerpen door CBS, VNG (gemeente data) en data.overheid.nl.
Actuele thema's worden pas opgenomen in data.overheid.nl en het forum zodra er een trekker is die de moderatie van het onderwerp op zich neemt.