Thema en onderwerpenlijst

Overzicht van de thema's en onderwerpen op de community. En meer over de governance en beheer van de lijst.

Op de Onderwijsdata community zijn de basisthema's van data.overheid.nl (die de OWMS standaard TaxonomieBeleidsAgenda volgen) aangevuld met eigen actuele thema's.

De eigen thema's zijn opgenomen als "groepen" waarin vervolgens specifieke en voor het onderwerp relevante datasets worden opgenomen. Het voordeel van werken met groepen is dat deze in de zoekmachine van data.overheid.nl worden gevonden. Het is zo makkelijker om datasets voor specifieke onderwerpen te vinden; vaak met trefwoorden die niet in de dataset-beschrijving zelf voorkomen.

Op de community is het standaard thema "beroepsonderwijs" aangepast naar "middelbaar beroepsonderwijs" omdat dit beter past bij de invulling in het domein. De onderliggende OWMS variable is niet gewijzigd.

Basisthema's

Basisthema's geselecteerd voor community

Trekker

Opmerking

Onderwijs en wetenschap

MinOCW

Basisonderwijs

DUO

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

MinOCW

Hoger onderwijs

Incl. HBO

Onderzoek en wetenschap

Overige vormen van onderwijs

Wensen wat betreft deze lijst vanuit de community:

toevoegen van een thema "speciaal onderwijs" en/of laten vervallen van "overige vormen". [inspectie van het onderwijs].

Actuele thema's

Actuele thema's

Trekker

Status

Aansluiting arbeidsmarkt

SBB, UWV

Actief

Kansengelijkheid

CINOP

Actief

Financiering onderwijs

MinOCenW

Actief

Curriculum

SLO

Actief

Algemene ondersteuning op alle onderwerpen door CBS, VNG (gemeente data) en data.overheid.nl.

Actuele thema's worden pas opgenomen in data.overheid.nl en het forum zodra er een trekker is die de moderatie van het onderwerp op zich neemt.

Last updated