Releases community

Begin mei 2020 staat de publieke lancering gepland van de Onderwijsdata community.

  • 7 april 2020: lancering van de eerste data communities op data.overheid.nl, incl. discussieforum (Discourse hosted non-profit) en kennisbank (Gitbook non-profit)
Export as PDF
Copy link
On this page
Gepland: release 0.5 - mei 2020
Pilot versie 0.2 - april 2020
Lancering