Onderwerpen forum
De Onderwijsdata community wordt ondersteund met een discussieforum.
Op de community zijn thema’s en onderwerpen specifiek voor Onderwijs benoemd. Regel op de community is dat elk thema of onderwerp een verantwoordelijker moderator heeft.
De opbouw en onderwerpen op het forum volgen de thema en onderwerpenlijst.
Last modified 1yr ago
Export as PDF
Copy link