Links

Themastructuur community

De thema's en onderwerpen die de ruggengraat van de community vormen. [CONCEPT mei 2020]
Voorstel voor de themalijst, incl. trekkers. De thema's zijn de vaste thema's die in data.overheid.nl zijn opgenomen en afkomstig zijn uit de Rijksoverheid thema structuur.
Domeinen
Thema op DONL
Ambassadeur
Status
Veiligheid
Openbare order en veiligheid
Milieu
Natuur en milieu - geluid/lucht
Ruimtelijke ordening
Wegverkeer
Verkeer - Weg
Luchtvaart
Verkeer - Luchtvaart
Water
Verkeer - Water
Infrastructuur
Ruimte en infrastructuur - netwerken
Openbaar vervoer
Verkeer
Economie - Transport
De onderwerpen zijn dynamische domeinen waar op dit moment data aanbod en vraag is.
Onderwerp
Trekker
Status
Data Top15
Effectdata
OV data
Strooiroutes
MaaS pilot data
Deel mobiliteit
Multimodale bereikbaarheid
Verkeersveiligheid
Laadinfrastructuur
Verkeersmetingen (gebruik)
Werkzaamheden en incidenten (beschikbaarheid)
Verkeersbesluiten (functioneel)
Assetmanagement (fysiek)
Wensenlijst voor data
Apps en toepassingen
MinIenW (Arthur)
High Value Data voor mobiliteit