Themastructuur community

De thema's en onderwerpen die de ruggengraat van de community vormen. [CONCEPT mei 2020]

Voorstel voor de themalijst, incl. trekkers. De thema's zijn de vaste thema's die in data.overheid.nl zijn opgenomen en afkomstig zijn uit de Rijksoverheid thema structuur.

De onderwerpen zijn dynamische domeinen waar op dit moment data aanbod en vraag is.

Last updated