Themastructuur community

De thema's en onderwerpen die de ruggengraat van de community vormen. [CONCEPT mei 2020]

Voorstel voor de themalijst, incl. trekkers. De thema's zijn de vaste thema's die in data.overheid.nl zijn opgenomen en afkomstig zijn uit de Rijksoverheid thema structuur.

Domeinen

Thema op DONL

Ambassadeur

Status

Veiligheid

Openbare order en veiligheid

Milieu

Natuur en milieu - geluid/lucht

Ruimtelijke ordening

Wegverkeer

Verkeer - Weg

Luchtvaart

Verkeer - Luchtvaart

Water

Verkeer - Water

Infrastructuur

Ruimte en infrastructuur - netwerken

Openbaar vervoer

Verkeer

Economie - Transport

De onderwerpen zijn dynamische domeinen waar op dit moment data aanbod en vraag is.

Onderwerp

Trekker

Status

Data Top15

Effectdata

OV data

Strooiroutes

MaaS pilot data

Deel mobiliteit

Multimodale bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Laadinfrastructuur

Verkeersmetingen (gebruik)

Werkzaamheden en incidenten (beschikbaarheid)

Verkeersbesluiten (functioneel)

Assetmanagement (fysiek)

Wensenlijst voor data

Apps en toepassingen

MinIenW (Arthur)

High Value Data voor mobiliteit